Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

home e-mail mjekë mbledhje

 • Sëmundje sistemit të lotëve
 • Anomal
  • Atrezia e hapjeve të lakrimarit
  • Atrezia e kanaleve
  • Fistula kongjenitale e sakusit të lakrimarit
  • Fistula perzistente e lakrimarit (valvula lacrimalis, Hasneri persistens)
  • Stenozë e kanaleve hundore të lakrimarit
 • Sëmundje të fituara
  • Canaliculitis - irritim i kanikuleve, shpesh me obstruksion të pjesshëm ose të tërësishëm që ndiqet me inflamacion.
  • Dacryocistitis neonatorum - Dacryocistitis neonatorum- rritim i qeses së lotit tek fëmijët e sapo lindur si pasojë e pengesës kongjenitale për kalimin e kanaleve dalëse të lotëve, më saktë perzistim i membranës (Hasnerova-membrana) të hapjes mbartëse nga hapja hundore e lakrimarit.
  • Dacryocistitis acuta – Dacryocistitis acuta – Dakriocistitis akut është irritim akut flegmonoz e qeses së lotëve dhe indit përreth saj.
  • Dacryocistitis chronica – Dacryocistitis chronica – Daktriocistitis kronik – është rritim kronik i qeses së lotëve, shpesh ndodh tek njerëzit që e kanë kaluar dekadën e gjashtë, kryesisht tek popullata e femrave, ndiqet me ënjtje dhe inflamacion të qeses së lotëve si dhe ka rrjedhje lotësh.
 • Terapia
  • Konzervative – antibiotikë dhe antimukozë
  • Kirurgjike - Sondim i rrugëve të lotëve – procedurë diagnostifikuese-terapike me efekt tranzitor
  • Dacryocistorinostomia (DCR)) - me laser multidiod, terapi e zgjedhjes, krijim i rrugës artificiale nga qesja e lotëve deri tek mukoza apo koneksioni midis qeses së lotëve dhe korridorit të poshtëm të hundës.
për ne | sëmundje të syrit dhe mjekimi | mbrojtja dhe parandalimi | lajme | kontakt
2011 European Eye Hospital.All Rights Reserved
vertigonme