Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

home e-mail mjekë mbledhje

 • Sëmundje sistemit të lotëve
 • Ptoza
  Ptoza është kapak i sipërm i rënë. Pacientët të cilët kanë ptozë në njërin kapak apo në të dy kapakët e sipërm nuk mund t’i ngrenë deri në fund, zakonisht për shkak të lëndimit të muskulit i cili e ngre kapakun Portfolio #1Kapaku i shtrënguar mund të jetë i rënë vetëm në mënyrë diskrete ose tërësisht ta mbulojë beben e syrit dhe në përputhje me të nuk mund të shikojë. Sëmundja mund të jetë e lindur, e fituar gjatë lindjes ose të shfaqet më vonë – të fitohet më vonë.

  Kur ptoza është e lehtë, mjekimi operativ ka qëllim kozmetik që të arrihet simetria e fytyrës. Por kur ptoza është në një shkallë më të lartë dhe e mbulon beben e syrit, sidomos tek fëmijët dhe pengon shikimin, mund të çojë deri tek syri dembel. Në këtë rast mjekimi operativ i ptozës ka qëllim ruajtjen dhe përmirësimin e shikimit.
 • Ptoza e lindur
 • Terapia
  Shpesh është i domosdoshëm intervenim kirurgjik, edhe përkrah kësaj ekzistojnë shumë përjashtime tek të cilat mund të trajtohet edhe vetëm në mënyrë konzervative.
  Oftalmologu vlerëson a nevojitet operacion apo jo, duke pasur parasysh moshën e pacientit, seriozitetin e ptozës dhe a janë të prekur të dy kapakët apo vetëm njëri. Matja e gjerësisë së aperturës së syrit, funksioni i muskulit i cili e ngre kaçakun, lëvizshmëria e bulbeve të syrit, e ndihmojnë doktorin në vlerësimin e llojit të intervenimit kirurgjik. Çdo fëmijë me ptozë, i operuar apo jo duhet të kontrollohet njëherë në vit.

 • Ptoza tek të rriturit
 • Terapia
për ne | sëmundje të syrit dhe mjekimi | mbrojtja dhe parandalimi | lajme | kontakt
2011 European Eye Hospital.All Rights Reserved
vertigonme