Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

home e-mail mjekë mbledhje

  • Llojet e operacioneve
  • LASIK
    LASIK është procedurë kirurgjike e cila shfrytëzon teknologjinë laser për korrigjim të miopisë, hiperopisë dhe astigmatizmit.

    Tek miopia qëllimi është të barazohet këndi i ngushtë i korneas, kurse tek hiperopia duhet të arrihet kënd më i madh i korneas. Me metodën LASIK gjithashtu kryhet korrigjim i astigmatizmit nëpërmjet lëmimit të parregullsive të korneas me formë më normale.
    Kjo metodë kryhet me intervenim ambulant dhe zgjat jo më shumë se disa minuta. Para fillimit të vetë procedurës aplikohen pika anestiku. Gjatë kësaj kirurgu përdor pajisje të kompjuterizuara që ta përshtatë laserin me diagnozën individuale të pacientit. Pacienti e drejton shikimin e vet drejt një drite të targetuar derisa laseri emiton pulsime drite dhe pa dhimbje e riformon kornean.
për ne | sëmundje të syrit dhe mjekimi | mbrojtja dhe parandalimi | lajme | kontakt
2011 European Eye Hospital.All Rights Reserved
vertigonme