e okul
Novagra

Договор со Фонд за здравствено осигурување на Македонија

Европска Очна Болница има склучено договор со Фондот за долунаведените услуги:

Услуги од очна хирургија Европска очна болница
ХОМ1 ВИТРЕКТОМИЈА НА ЗАДЕН СЕГМЕНТ
ХОМ2 АБЛАЦИЈА НА МРЕЖНИЦА
ХОМ3 ЗАМЕНА НА СИЛИКОНСКО МАСЛО
ХОМ4 КЕРАТОПЛАСТИКА ТРАНСПЛАНТАЦИЈА
ХОМ5 КЕРАТОПРОТЕЗА
C17B Процедури на леќата по Фако метода, истиот ден

 

Услуги од очна хирургија кај деца во Европска очна болница
ХОМ6 Оперативен зафат кај прематурна ретинопатија со постоперативни контролни прегледи за едно око
ХОМ7 Оперативен зафат кај прематурна ретинопатија со постоперативни контролни прегледи за две очи
ХОМ8 Офталмолошки преглед со мерење на очен притисок, ехо преглед, рефрактометрија,под општа анестезија (се врши најмалку 1 месец по оперативниот зафат кај прематурна ретинопатија)

Истовремено Европска Очна Болница има склучено договор со Фондот за вродени катаракти кај деца.

e okul
Novagra