e okul
Novagra

Болести на солзен систем

 • Затворени лакримални отвори
 • Затворени изводни солзни каналчиња
 • Перзистентна лакримална фистула
 • Стеснување (стеноза) на солзните канали

Здобиени заболувања

 • Canaliculitis – воспаление на изводни солзни каналчиња, најчесто со делумна или тотална опструкција.
 • Dacryocistitis neonatorum – воспалување на солзната ќесичка кај новородени деца како последица на вродена пречка во проодноста на одводните солзни канали, поточно постоење на мембрана (Hasnerova-membrana) која го затвора изводниот солзен канал кој го спојува солзното ќесе со слузницата на носот.
 • Dacryocistitis acuta – акутно воспаление на солзната кесичка и околното ткиво, пропратено со интензивно црвенило, болка, оток и делумно затворање на очниот капак.
 • Dacryocistitis chronica – хронично воспаление на солзното ќесе, најчесто кај постари лица, проследено со повремени епизоди на оток и воспалување на солзното ќесе и прекумерно постојано солзење.

Терапија

 • Конзервативна – антибиотска и антимукозна.
 • Хируршка – сондирање на солзните патишта – тераписко – дијагностичка процедура со транзиторен ефект.
 • Dacryocistorinostomia (DCR) – терапија на избор, создавање на вештачки пат од солзното ќесе кон носната слузница во долниот носен ходник.
e okul
Novagra