e okul
Novagra

Миопија и хиперметропија

Луѓето со кратковидност не се во состојба да ги видат одалечените предмети.

Аксијалната должина на окото кај миопи е подолга од нормалната. Фокусот на јасен вид паѓа во предниот дел на мрежницата (пред центарот за вид) со што далечните предмети се гледаат замаглено. Далекувидните луѓе имаат проблем со гледањето предмети кој што се блиску или на пример со читањето. Окото кај далекувидите е со пократка аксијална должина и фокусот на јасен вид паѓа позади мрежницата, т.е. позади центарот за вид. Како резултат на тоа предметите што се блиску не се гледаат јасно. Корекција се врши со сферични стакла, контактни леќи или оперативно (рефрактивна хирургија).

e okul
Novagra