e okul
Novagra

Структури на окото

3D спектралната оптичка кохерентна томографија (ОСТ) е дијагностичка метода која помага во поставување на соодветна дијагноза и лекување на болести на ретината (макуларна дегенерација, дијабетична ретинопатија, макуларни дупки и др.); дијагноза и следење на промените на очниот нерв предизвикани од глауком; дијагноза на промени на предниот сегмент (корнеа, ирис). Оваа база и неинвазивна метода, преку обезбедување на различни пресеци на окото овозможува визуелизација и на подлабоките структури (на пример, различните слоеви на ретината), кои не се видливи со другите директни методи на преглед.

e okul
Novagra