e okul
Novagra

Свечено отварање на Саемот за медицина – Приштина Косово

косово баканлик

 

 

 

Говор на заменик министерот за здравство,

 

баканлик 2

 

http://www.kosovapress.com/?cid=1%2C55%2C153654

 

e okul
Novagra