e okul
Novagra

ARGON

ARGON ласерот е термален ласер кој емитува зелена светлина фокусирана да предизвика микроскопско горење. Димензијата на изгорената површина е вообичаено петтина од милиметар. Целата на горењето е уништување на болното ткиво за да се спречат компликации.

Оваа ласерска процедура може да се користи и за:

  • Предизвикување на поврзаност помеѓу ретината и подолните структури на окото.
  • Уништување на абнормалната мембрана на крвните садови кои истекуваат кај макуларната дегенерација, како и кај дијабетската ретинопатија.
  • Намалување на очниот притисок за околу 75% од времето.

Доколку при детална анализа на ретината на пациентот се констатира постоење на вени кои се оформени отпосле и од кои доаѓа до излевање на крв, и доколку дијагнозата е навремено поставена, со примена на Аргон ласер се спасуваат вените и крварењето престанува. Се спречува појава на нови вени. Третманот со Аргон ласер во овие ситуации пред се е насочени кон задржување на постоечкиот вид. Тој исто така се користи и за санација на пукнатините на ретината. Во понапредните фази на Дијабетична Ретинопатија кај заболени од шеќер, може да дојде до големи крварења во витреусот на пациентот. Најчесто оваа состојаба се појавува кога се доцни со примената на третманот со Аргон ласер.

ARGON ласерот е термален ласер кој емитува зелена светлина фокусирана да предизвика микроскопско горење. Димензијата на изгорената површина е вообичаено петтина од милиметар. Целата на горењето е уништување на болното ткиво за да се спречат компликации.

Оваа ласерска процедура може да се користи и за:
Предизвикување на поврзаност помеѓу ретината и подолните структури на окото.
Уништување на абнормалната мембрана на крвните садови кои истекуваат кај макуларната дегенерација, како и кај дијабетската ретинопатија.
Намалување на очниот притисок за околу 75% од времето.

Доколку при детална анализа на ретината на пациентот се констатира постоење на вени кои се оформени отпосле и од кои доаѓа до излевање на крв, и доколку дијагнозата е навремено поставена, со примена на Аргон ласер се спасуваат вените и крварењето престанува. Се спречува појава на нови вени. Третманот со Аргон ласер во овие ситуации пред се е насочени кон задржување на постоечкиот вид. Тој исто така се користи и за санација на пукнатините на ретината. Во понапредните фази на Дијабетична Ретинопатија кај заболени од шеќер, може да дојде до големи крварења во витреусот на пациентот. Најчесто оваа состојаба се појавува кога се доцни со примената на третманот со Аргон ласер.

e okul
Novagra