e okul
Novagra

Excimer ласер

Excimer ласерот е хируршки инструмент кој се користи за лекување на рефрактивните грешки преку преобликување на корнеата. Оперира во далечниот ултравиолетов регион и се користи за преструктуирање или обликување на површината на корнеата.

Интеракцијата со ткивото на корнеата резултира во аблација на површината на корнеата од процесот на фотохемиското распаѓање на молекулите без термички оштетувања. Компјутерската контролирана модулација на ласерскиот зрак е во можност да го измени профилот или обликот на корнеата оставајќи мазна површина. Овие ласери се инкорпорирани во соодветни компјутерско контролирани медицински помагала кои офталмолошките хирурзи ги користат за да ја сменат моќта на корнеата и да ги поправат рефрактивните грешки, како што се: миопија, астигматизам и далекувидност, одделно или во комбинација.

e okul
Novagra