e okul
Novagra

За насPër neO nama

Европската Очна Болница е специјализирана офталмолошка институција со која во Македонија воведуваме европска процедура за дијагностика и операции со врвна технологија и искусен тим. Во нашата болница ќе добиете одговорна и професионална грижа за решение на проблемот со вашиот вид.

img_bolnica12d
img_bolnica12d
img_bolnica7d
img_bolnica7d
img_bolnica1
img_bolnica1
Лекарската екипа составена од еминентни офталмолози-специјалисти ќе бидат на ваше располагање обезбедувајќи ви квалитет, брзина и високостручно лекување.Секој наш пациент станува дел од нашето семејство и добива врвна медицинска услуга од дијагностика до третман по принципот “додека да трепнеш со око”. Компетентноста на нашиот тим е потврдена со процентот на неуспешни операции кој го има матичната болница во Турција во своето долгогодишно работење.Тој изнесува фантастични 0,001 процент, или една неуспешна операција на вкупно 100.000 извршени. Болницата има капацитет од 15.000 до 20.000 прегледи месечно. Здравствениот туризам е дел од нашиот примарен фокус, развивајќи гранка која во Македонија е се уште во зачеток. Нашето мото е: Кај нас нема ветувања, постојат само исполнувања.

Spitali Regjional i Syve “European EYE Hospital” është institucion i specializuar i oftalmologjisë në të cilin ne vendosim një standard europian për diagnostifikim, operim dhe trajtim me teknologji më të lartë botërore dhe ekip më profesional mjekësh në fushën e oftamologjisë.

img_bolnica12d
img_bolnica12d
img_bolnica7d
img_bolnica7d
img_bolnica1
img_bolnica1
Në spitalin tonë do të merrni kujdes profesional dhe përkrahje të pa mohushme për zgjidhjen e problemit me shiqimin tuaj. Ekipi ynë mjekësor është i përbërë nga mjekë specialistë më eminent në fushën e oftamologjisë të cilët do të jenë në dispozicionin tuaj duke ju siguruar cilësi, shpejtësi dhe mjekim me profesionalizëm më të lartë. Çdo pacient i yni bëhet pjesë e familjes sonë dhe merr shërbim të lartë mjekësor nga diagnostifikimi deri tek trajtimi në bazë të parimit “Sa hap dhe mbyll sytë”. Profesionalizmi i ekipit tonë është i dëshmuar me përqindjen shumë të ulët të operacioneve të pasuksesshme të cilin e ka spitali amë në Turqi në punën e vet afatgjate. Kjo përqindje është 0,001%, ose një operacion i pasuksesshëm në 100.000 operacione të kryera. Në bazë të këtij suksesi ne kemi ardhur edhe deri te Motoja jonë:”Ne nuk premtojmë, ne realizojmë”. Për shkakë të interesimit shumë të madh për spitalin tonë në Kosovë, para pak kohësh ne hapëm zyrën konsulente në Prishtinë. Kjo zyrë është në shërbim të pacientëve të cilët kanë nevojë për të caktuar kontrollë, operim etj. në spitalin regjional “European EYE Hospital” në Shkup. Të gjitha shërbimet në zyrën tonë në Prishtinë janë pa pagesë (FALAS!). Spitali Regjional i syve “European EYE Hospital” për një kohë shumë të shkurtër arriti që ta fitoj besimin edhe të institucioneve shëndetsore të Kosovës, duke e nënshkruar marrveshjen për bashkpunim me Ministrinë e Shëndetsisë për sigurimin e shërbimeve shëndetsore të cilat nuk ofrohen në institucionet shëndetsore të Kosovës.


Европската Очна Болница е специјализирана офталмолошка институција со која во Македонија воведуваме европска процедура за дијагностика и операции со врвна технологија и искусен тим. Во нашата болница ќе добиете одговорна и професионална грижа за решение на проблемот со вашиот вид.

img_bolnica12d
img_bolnica12d
img_bolnica7d
img_bolnica7d
img_bolnica1
img_bolnica1
Лекарската екипа составена од еминентни офталмолози-специјалисти ќе бидат на ваше располагање обезбедувајќи ви квалитет, брзина и високостручно лекување.Секој наш пациент станува дел од нашето семејство и добива врвна медицинска услуга од дијагностика до третман по принципот “додека да трепнеш со око”. Компетентноста на нашиот тим е потврдена со процентот на неуспешни операции кој го има матичната болница во Турција во своето долгогодишно работење.Тој изнесува фантастични 0,001 процент, или една неуспешна операција на вкупно 100.000 извршени. Болницата има капацитет од 15.000 до 20.000 прегледи месечно. Здравствениот туризам е дел од нашиот примарен фокус, развивајќи гранка која во Македонија е се уште во зачеток. Нашето мото е: Кај нас нема ветувања, постојат само исполнувања.

e okul
Novagra