e okul
Novagra

Визија

Тргнувајќи од тоа дека постојаниот развој е филозофија на услугите кои ги нудиме, нашата визија е превземање на сите потребни мерки за заштита на нашите пациенти, вработените и животната средина, создавње на свест за квалитетни здравствени услуги во општеството, создавање на високо ценет препознатлив бренд кој ќе служи како референца во секторот на очното здравје.

e okul
Novagra