e okul
Novagra

Започната соработката со фондот за здравство

Веќе од април ќе почнеме да работиме со Фондот. Како Европска очна болница, нашата најголема цел е секој пациент да знае дека кај нас ќе најде најквалитетен кадар и најнова технологија. Целта ни е секој пациент да има пристап до нашите услуги”, додава Д-р Семиз.

Во болницата, освен доктори од земјава, ќе работат и експерти од Турција. Ова ќе биде прва специјализирана болница за офталмологија и во регионот.

Соработка со фондот за здравство – Започната соработката со фондот за здравство.

e okul
Novagra